Fost Tape

Proizvodnja samoljepljivih traka i kartonske ambalaže

Kontakt

Fost tape d.o.o.

Asistent Uprave
Borko Štimac

Radnička cesta 48
10000 Zagreb
Hrvatska

Mob:
+385 (0)91 3678 019
Tel:
+385 (0)1 2306 501
Fax:
+385 (0)1 2331 628
E-mail:
borko.stimac@fost.hr
Odjel prodaje i marketinga Zagreb
Sanja Babić
Mob:
+385 (0)91 3678 012
Tel:
+385 (0)1 23 34 288
Fax:
+385 (0)1 23 31 628
E-mail:
sanja.babic@fost.hr
Odjel prodaje i marketinga Zagreb
Vesna Pižurica
Mob:
+385 (0)91 3678 024
Tel:
+385 (0)1 23 01 441
E-mail:
vesna.pizurica@fost.hr
Odjel prodaje i marketinga Pazin
Boris Mingon
Mob:
+385 (0)91 3678 017
Fax:
+385 (0)52 703 265
E-mail:
boris.mingon@fost.hr
Odjel računovodstva i financija
Zorica Lokmer
Mob:
+385 (0)91 3678 026
Tel:
+385 (0)1 23 31 627
Fax:
+385 (0)1 23 31 628
E-mail:
zorica.lokmer@fost.hr
Odjel naplate i kompenzacija
Ivanka Grizelj
Mob:
+385 (0)91 3678 013
Tel:
+385 (0)1 23 33 946
Fax:
+385 (0)1 23 31 628
E-mail:
ivanka.grizelj@fost.hr
Odjel nabave Pazin
Sanja Gerekarovska-Turk
Mob:
+385 (0)91 3678 016
Fax:
+385 (0)52 703 265
E-mail:
sanja.gerekarovska@fost.hr

Uprava i komercijala

Radnička cesta 48
10000 Zagreb

Proizvodnja kartonske ambalaže

Donje Svetice 40
10000 Zagreb

Proizvodnja samoljepljivih traka i odjel komercijale Pazin

Podberam 58/g
52000 Pazin

Copyright Fost tape d.o.o. 2018.